دانلود مقاله گذار دور نوردی از تخیل تا واقعیت

گذار دور نوردی از تخیل تا واقعیت

این مفهوم به اندازه ی سفر سریعتر از نور و ماشین زمان بعید به نظر می رسد. اما دورنوردی به تدریج در حال به واقعیت پیوستن در مقیاس های ریز است. رایانه های کوانتومی با تکیه بر اصولی که کار می کنند امید بزرگی برای یک جهش رو به جلو در فناوری محاسبات هستند.
تئوری پشت دورنوردی- به شکل دقیق تر دورنوردی کوانتومی- از یک بحث طولی بین آلبرت انیشتین و نیلز بور پدیدار شد. انیشتین پایه های تئوری کوانتوم را بنا نهاد و پشتیبانی قدرتمند برای آن بود تا اینکه تصادف و احتمالات به صحنه آمد. او زمانی که نسل نوینی از فیزیک دانان روی زمینه ای کار می کردند که بر طبق آن ذرات کوانتومی به وسیله احتمالات کنترل می شوند, رویه اش را تغییر داد….

پاسخ دهید