دانلود مقاله معاینه سیستم عصبی

دانلود مقاله معاینه سیستم عصبی

این فایل شامل مقاله معاینه سیستم عصبی می باشد که در اینجا مختصری از آن را قرار داده ایم.

آفازی:

هر گونه نقص یا از دست دادن قدرت بیان  به شکل کلامی و نوشتاری را آفازی گویند.

انواع مهم آفازی:

  • آفازی گلوبال : شدید ترین و شایع ترین نوع بوده و پیش آگهی بهبود تکلم ضعیف است. بیمار نه می تواند سخن بگوید و نه قاذر است کلمات شنیده را درک نماید.این نوع آفازی به طور شایع در انسداد شریان مغزی میانی نیمکره غالب و ضایعات گسترده کورتکس دیده می شود.
  • آفازی حرکتی بروکا: در این نوع بیمار آنچه را می شنود ، درک نموده ولی قادر به بیان منظور خود به خوبی و کامل به صورت جمله جمله یا معنی دار نمی باشد.در واقع درک کلمات وجود دادرد ولی بیمار در یافتن کلمات برای بیان جملات طولانی یا پر محتوا ناتوان است.
  • آفازی حسی ورنیکه : در این نوع بیمار می تواند صحبت کند ، صداها و کلمات را بشنود ولی کلمات شنیده شده را درک نمی کند به عبارت دیگر توانایی درک لغات را از دست می دهد و به جملاتی که می شنود پاسخ هایی با جملات بدون معنی و مفهوم با کلمات خود ساخته می دهد و در نامیدن اشیا دچار مشکل بوده فرمان های ساده را اجرا نمی کند

 

پاسخ دهید