دانلود مقاله معاینه سیستم عصبی

images

دانلود مقاله معاینه سیستم عصبی

این فایل شامل مقاله معاینه سیستم عصبی می باشد که در اینجا مختصری از آن را قرار داده ایم.

آفازی:

هر گونه نقص یا از دست دادن قدرت بیان  به شکل کلامی و نوشتاری را آفازی گویند.

انواع مهم آفازی:

  • آفازی گلوبال : شدید ترین و شایع ترین نوع بوده و پیش آگهی بهبود تکلم ضعیف است. بیمار نه می تواند سخن بگوید و نه قاذر است کلمات شنیده را درک نماید.این نوع آفازی به طور شایع در انسداد شریان مغزی میانی نیمکره غالب و ضایعات گسترده کورتکس دیده می شود.
  • آفازی حرکتی بروکا: در این نوع بیمار آنچه را می شنود ، درک نموده ولی قادر به بیان منظور خود به خوبی و کامل به صورت جمله جمله یا معنی دار نمی باشد.در واقع درک کلمات وجود دادرد ولی بیمار در یافتن کلمات برای بیان جملات طولانی یا پر محتوا ناتوان است.
  • آفازی حسی ورنیکه : در این نوع بیمار می تواند صحبت کند ، صداها و کلمات را بشنود ولی کلمات شنیده شده را درک نمی کند به عبارت دیگر توانایی درک لغات را از دست می دهد و به جملاتی که می شنود پاسخ هایی با جملات بدون معنی و مفهوم با کلمات خود ساخته می دهد و در نامیدن اشیا دچار مشکل بوده فرمان های ساده را اجرا نمی کند

 

پاسخ دهید