مقاله کنترل ازدحام در شبکه حسگر چندرسانه ای (WCCP)

سال انتشار : ۲۰۱۴ ISI

عنوان:  پروتکل کنترل ازدحام  برای شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای (WCCP)

چکیده: رشد افزون برنامه های کاربردی شبکه های حسگر بی سیم چندرسانه ای (WMSNs) چالش های جدیدی در پروتکل های کنترل ازدحام موجود به وجود می آورد.

در این مقاله پروتکلی به نام WCCP ارائه شده است که خود از دو بخش SCAP که در گره مبدا و RCCP در گره های میانی تشکیل می شود….

پاسخ دهید