مقایسه نرم افزارهای شبیه ساز شبکه های بی سیم

در این مطلب می خواهیم برخی از شبیه سازهای موجود در حوزه شبکه های حسگر بی سیم و شبکه های بی سیم را به صورت اجمالی بررسی کنیم:

SIMU

در سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در مجموع تعداد ۸۳۷۰ مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که حدود ۴۲٫۸% از NS-2 برای مدل سازی و شبیه سازی شبکه های مورد نظر خود استفاده کرده اند. همچنین حدود ۳۶٫۸% از کل مقالات از نرم افزار MATLAB و ۷٫۶% از OPNET استفاده کرده اند. باقی مانده ها به ترتیب ۴٫۲%، ۱٫۶% و ۰٫۸% از QualNET، GlomoSim و OOMNET++ استفاده کرده اند. حدود ۶٫۲  از مقالات نیز شبیه ساز خود را معرفی نکرده اند.  شبیه سازهای دیگری نیز وجود دارد که خلاصای از آن ها را بیان می کنیم.

 

شبیه ساز
License
زبان برنامه نویسی
پیشتیبانی از wsn
GloMoSim/QualNet رایگان برای کارهای تجاری/پژوهشی C و parsec GloMoSim: برای مدل های رادیویی و mobility و ۸۰۲٫۱۱QualNet: برای مدل های انرژی،zigbee می گوید از رده خارج شده است و QualNet بهتر است و کاربرد تجاری نیز دارد.
OPNET تجاری C ،تنظیمات توسط GUI برای مدل های مختلف انتشار،۸۰۲٫۱۱،ZigBee، برخی از پروتکل های Manet،گران است.
TOSSIM (بخشی از TinyOS است) BSD nesC تمام پروتکل های wsn می توانند با TOSSIM شبیه سازی شوند.
OMNeT++ License عمومی آکادمیک ++C برای افزودن قابلیت های WSN به OMNET++ مانند MIXIM,Castalia و غیره، برای پروژه های فعال یزرگ مبتنی بر کاربر، IDE مبتنی بر Eclipse برای توسعه دادن.
NS-2 GPL ++C و تنظیمات OTcl برای تعداد زیادی از پروتکل های موجود با تنظیمات پیچیده، برای وضعیت های نامشخص به خاطر تعداد زیاد تنظیمات کاربر در پیاده سازی
J-Sim BSD-like java شامل مدل هایی مانند مدل های انتشار، انرژی، رادیویی و…

 

منبع: ترجمه از مقاله Simulation Environments for Wireless Sensor Networks

پاسخ دهید