کتاب روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – مهارت های روانی

دانلود کتاب روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – مهارت های روانی

این مجموعه شامل دانلود کتاب روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – مهارت های روانی-آموزشی جهت کمک به دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری : مداخلات شناختی-هیجانی

تعداد صفحات : ۳۱

نویسنده : کارمن وای.ریس

مترجم : علی عابدی

پاسخ دهید