کتاب اصول حسابداری ( تالیف : ویدا مجتهدزاده جلد اول )

کتاب اصول حسابداری ( تالیف : ویدا مجتهدزاده جلد اول )

کتاب اصول حسابداری ( تالیف : ویدا مجتهدزاده جلد اول ) این فایل شامل کتاب اصول حسابداری ( تالیف : ویدا مجتهدزاده / سید حسین علوی طبری جلد اول ) می باشد که در ۴۶۷ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.
دانلود پروژه مالی استاندارد های حسابداری

دانلود پروژه مالی استاندارد های حسابداری

چكيده استانداردهاي حسابداري، مقررات حاکم‌بر چگونگي انجام کار حسابداري هستند.استانداردها به‌عنوان قواعد پايدار مورد پذيرش همگان قرار مي‌گيرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغييرند. استانداردهاي حسابداري معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح [...]