ترجمه فارسی مقاله الگوریتم خفاش آشفته (Chaotic bat algorithm )

ترجمه فارسی مقاله الگوریتم خفاش آشفته (Chaotic bat algorithm )

Abstract Bat algorithm (BA) is a recent metaheuristic optimization algorithm proposed by Yang. In the present study, we have introduced chaos into BA so as to increase its global search mobility for robust global optimization. Detailed [...]
دانلود رساله ارشد پروتکل مديريت هوشمند ازدحام در شبکه های حسگر بي سيم با كاربرد پزشکي

دانلود رساله ارشد پروتکل مديريت هوشمند ازدحام در شبکه های حسگر بي سيم با كاربرد پزشکي

رساله ارشد با تعداد صفحات ۱۲۴ ، با عنوان ارائه یک پروتکل مديريت هوشمند ازدحام در شبکه های حسگر بي سيم با كاربرد پزشکي با فهرست مطالب زیر قابل خرید می باشد.  این رساله در سال تحصیلی ۹۴ گرد آوری شده است. چکيده يک شبکه حسگر بي سيم به [...]
فایل ترجمه فارسی The Integration Technologies and Tools for IoT Environments

فایل ترجمه فارسی The Integration Technologies and Tools for IoT Environments

فایل ترجمه شده با عنوان The Integration Technologies and Tools for IoT Environments را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. دانل   مشخصات فایل انگلیسی: فرمت:pdf تعداد صفحات: ۳۴ تعداد کلمات (بدون در نظر گرفتن جداول، تصاویر، مراجع [...]
مقاله استفاده از BS های متحرک جهت بهبود عدالت ترافیک در شبکه های  LTE

مقاله استفاده از BS های متحرک جهت بهبود عدالت ترافیک در شبکه های LTE

ترجمه مقاله “استفاده از BS های متحرک جهت بهبود عدالت ترافیک در شبکه های  LTE”   در فایل زیر موجود می باشد. این ترجمه به صورت مفهومی می باشد. ممکن است قسمت هایی از مقاله اصلی به صورت لغت به لغت ترجمه نشده باشد. در مقاله انگلیسی مفاهیم و [...]
مقاله مکان پویای BS های متحرک در WSN با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی مبتنی برخوشه

مقاله مکان پویای BS های متحرک در WSN با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی مبتنی برخوشه

ترجمه مقاله “نقل مکان پویای BS های متحرک در WSN با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی مبتنی برخوشه”   در فایل زیر موجود می باشد. این ترجمه به صورت مفهومی می باشد. ممکن است قسمت هایی از مقاله اصلی به صورت لغت به لغت ترجمه [...]
کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ

کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ

دانلود کتابچه آموزش کلیدهای میانبر مخفی در فتوشاپ تعداد صفحات:۲۰ قالب:pdf اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﭼﻘﺪر در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر و ﺑﺎزدھﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داره ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻨﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاره ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﮭﻤﻪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده [...]
ﺳﻮاﻻت و پاسخنامه درس ﺗﺌﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮی

ﺳﻮاﻻت و پاسخنامه درس ﺗﺌﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮی

دانلود ﺳﺌﻮاﻻت و پاسخنامه درس ﺗﺌﻮري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﮑﻮر ارﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮي – قسمت اول تعداد صفحات:۵۱ قالب:pdf این مجموعه شامل قسمت اول سوالات ارشد مدیریت در سال های ۸۳-۸۴-۸۵ می باشد.
مقاله جمع بندی مطالب مهم و کلیدی تئوری مدیریت

مقاله جمع بندی مطالب مهم و کلیدی تئوری مدیریت

دانلود مقاله جمع بندی مطالب مهم و کلیدی تئوری مدیریت تعداد صفحات:۶۵ قالب:pdf مقدمه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﺱ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ [...]
مقاله آموزشی آنتروپی ( فصل ۶ معیاری برای بی نظمی )

مقاله آموزشی آنتروپی ( فصل ۶ معیاری برای بی نظمی )

دانلود مقاله آموزشی آنتروپی ( فصل ۶ معیاری برای بی نظمی ) تعداد صفحات:۳۱ قالب:pdf ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﻓﺼﻞ ۵، ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ و آن را ﺑﺮاي ﺳﯿﮑﻞﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﯿﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﯾﻢ. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﻗﺎﻧﻮن دوم را ﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ [...]