مقاله عجیب ترین شگفتی میوه ها در شفای بیماری ها

مقاله عجیب ترین شگفتی میوه ها در شفای بیماری ها

دانلود مقاله عجیب ترین شگفتی میوه ها در شفای بیماری ها تعداد صفحات:۱۷ قالب:pdf ﻣﻌﺟزه ﻣﯾوه ھﺎ و ﮔﯾﺎھﺎن طﺑﯾﻌﯽ از ﺗﻣﺎم ﻋﻧﺻرھﺎی ﻣوﺟود در ﺑدن اﻧﺳﺎن دﻗﯾﻘﺎ ٢٢ ﻋﻧﺻر در ﺧﺎک ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت که اﻧﺳﺎن از ﺧﺎک آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و طﺑﯾﻌت و [...]
مقاله انواع استرس و راه های درمانی

مقاله انواع استرس و راه های درمانی

دانلود مقاله انواع استرس و راه های درمانی تعداد صفحات:۱۵ قالب:pdf ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ واژه ي اﺳﺘﺮس را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﯾﺎد ﺟﻠﺴﻪي اﻣﺘﺤﺎن و ﯾﺎ اراﺋﻪ ي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ، اﻣّﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاردي [...]
مقاله بهداشت مادر و کودک

مقاله بهداشت مادر و کودک

مهم ترین علل مرگ ومیر نوزادان:نارس بودن صدمات وارده به سر جنین ناهنجاریهای مادرزادی ناهنجاریهای جفت علل اصلی تلفات جنینی در ماههای اول حاملگی: غیر طبیعی بودن تخمک غیر طبیعی بودن مخاط زهدان اختلالات در هورمونهای داخلی
مقاله باجگیری عاطفی

مقاله باجگیری عاطفی

هر وخت احساس می کنید د رمقابل فشارهای باجگیر در حال غرق شدن هستید این سه مرحله را انجام دهید قدم اول مکث کنید.در این مرحله باید امادگی داشته باشید چون باجگیر به شدت شمارا تحت فشار قرار می دهد.در حال حاضر جوابی ندارم که به تو بدهم برای [...]
مقاله باجگیری عاطفی

مقاله باجگیری عاطفی

باجگیری عاطفی چیست؟ ۹}بازی سه مرحله ایی{ هر وقت احساس می کنید در مقابل فشار های باجگیر در حا ل غرق شدن هستید این سه مر حله را انجام دهید. قدم اول در این مر حله باید آمادگی کامل داشته باشید » مکث کنید « زیرا باجگیر شما را بشدت تحت فشار [...]
مقاله راه درمان جوش های صورت چیست ؟

مقاله راه درمان جوش های صورت چیست ؟

جوش بیشتر در صورت دیده می شود و شکل های متفاوت دارد مثل: کومدون)جوش های ریزی که به صورت سر سیاه و سر سفید دیده می شوند(؛ پاپول)جوش های برجسته و قرمز رنگ(؛ پاسچول)جوش های چرکی( و ندول)تورم التهابی که در عمق بیشتری نسبت به پاپول قرار [...]
کتاب مهارت گفتگو برای همسران

کتاب مهارت گفتگو برای همسران

کتاب مهارت گفتگو برای همسران تعداد صفحات:۱۱۲ دانلود کتاب مهارت گفتگو برای همسران گفتگو قلب روابط صمیمی انسانی است وپایه واساسی است که سایرجنبه های روابط انسانها برآن بنا شده است.دراین کتاب قصد برآن است به هنر گفتگو بین فردی، نظری [...]
دانلود کتاب شادی چیست و چگونه شاد باشیم

دانلود کتاب شادی چیست و چگونه شاد باشیم

دانلود کتاب شادی چیست چرا باید شاد باشیم؟ چگونه شاد باشیم؟ تعداد صفحات:۱۳ دانلود کتاب شادی چیست؟ (( چرا باید شاد باشیم؟ _ چگونه شاد باشیم؟ ))شادی ضرورتی است که به زندگی معنا می دهد. شادی عاملی است برای نشاط روحی و سلامتی و افزایش [...]
کتاب تکنیک های موفقیت و شیوه های نوین مطالعه

کتاب تکنیک های موفقیت و شیوه های نوین مطالعه

دانلود کتاب تکنیک های موفقیت و شیوه های نوین مطالعه تعداد صفحات : ۱۹۶ قالب :pdf مقدمه «زگهواره تا گور دانش بجوی» متاسفانه اکثر مردم بر این باورند که هرچه سن بیشتر میشود میزان یادگیری کاهش می یابد و با همین باوری که برای خود ساخته اند [...]