سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته تربیت بدنی سال ۹۱

سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته تربیت بدنی سال ۹۱

معلمان و فرهنگیان عزیز متقاضی آزمون اعزام به خارج فرهگیان رشته تربیت بدنی میتوانند دفترچه سوالات عمومی آزمون اعزام به خارج سوال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود کنند
سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته امور دفتری سال ۹۱

سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته امور دفتری سال ۹۱

معلمان و فرهنگیان عزیز متقاضی آزمون اعزام به خارج فرهگیان رشته مدیریت امور دفتری میتوانند دفترچه سوالات عمومی آزمون اعزام به خارج سوال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود کنند
سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته امور مالی و عمومی (ذیحسابی) سال ۹۱

سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته امور مالی و عمومی (ذیحسابی) سال ۹۱

معلمان و فرهنگیان عزیز متقاضی آزمون اعزام به خارج فرهگیان رشته مدیریت امور مالی و عمومی (ذیحسابی) میتوانند دفترچه سوالات عمومی آزمون اعزام به خارج سوال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود کنند
دانلود سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته رایانه سال ۹۱

دانلود سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته رایانه سال ۹۱

معلمان و فرهنگیان عزیز متقاضی آزمون اعزام به خارج فرهگیان رشته رایانه میتوانند دفترچه سوالات عمومی آزمون اعزام به خارج سوال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود کنند
دانلود سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته امور تربیتی سال ۹۱

دانلود سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته امور تربیتی سال ۹۱

معلمان و فرهنگیان عزیز متقاضی آزمون اعزام به خارج فرهگیان رشته مدیریت امور تربیتی میتوانند دفترچه سوالات عمومی آزمون اعزام به خارج سوال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود کنند
دانلود سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان رشته مـدیـریت و معاونت ۹۱

دانلود سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان رشته مـدیـریت و معاونت ۹۱

معلمان و فرهنگیان عزیز متقاضی آزمون اعزام به خارج معلمان رشته مدیریت و معاونت میتوانند دفترچه سوالات عمومی آزمون اعزام به خارج سوال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود کنند
دانلود سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان رشته مـدیـریت مجتـمع آموزشی ۹۱

دانلود سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان رشته مـدیـریت مجتـمع آموزشی ۹۱

معلمان و فرهنگیان عزیز متقاضی آزمون اعزام به خارج فرهگیان رشته مدیریت مجتمع های آموزشی میتوانند دفترچه سوالات عمومی آزمون اعزام به خارج سوال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود کنند
دانلود سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته مشاوره تحصیلی و تربیتی ۹۱

دانلود سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته مشاوره تحصیلی و تربیتی ۹۱

معلمان و فرهنگیان عزیز متقاضی آزمون اعزام به خارج فرهگیان رشته مدیریت مجتمع های آموزشی میتوانند دفترچه سوالات عمومی آزمون اعزام به خارج سوال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود کنند
نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان سالهای ۸۲ تا ۸۹

نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان سالهای ۸۲ تا ۸۹

نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج از کشور معلمان برای راحتی دوستان متقاضی اعزام به خارج به صورت رایگان در لینک های زیر قرار گرفته است   دانلود نمونه سوالات اعزام به خارج فرهنگیان سال ۱۳۸۲-۱۳۷۶(فایل مانی)    دانلود نمونه سوالات [...]