تست واقعی ریدینگ آیلتس با پاسخ نامه تحلیلی  (Reading Mock Test 2)

تست واقعی ریدینگ آیلتس با پاسخ نامه تحلیلی (Reading Mock Test 2)

علاوه بر تست های کتب کمبریج که اولویت اصلی هر داوطلب آزمون آیلتس قرار دارد، مطالعه سایر کتاب های موجود از جمله تست پلاس، تست بیلدر، ترینر ، آفیشیال  و… نیز به داوطلبان توصیه می شوند. واضح است اکثر متقاضیان وقت کافی برای زدن تست [...]
تست واقعی ریدینگ آیلتس با پاسخ نامه تحلیلی  (Reading Mock Test 1)

تست واقعی ریدینگ آیلتس با پاسخ نامه تحلیلی (Reading Mock Test 1)

علاوه بر تست های کتب کمبریج که اولویت اصلی هر داوطلب آزمون آیلتس قرار دارد، مطالعه سایر کتاب های موجود از جمله تست پلاس، تست بیلدر، ترینر ، آفیشیال  و… نیز به داوطلبان توصیه می شوند. واضح است اکثر متقاضیان وقت کافی برای زدن تست [...]
Reading Actual IELTS P3

Reading Actual IELTS P3

علاوه بر تست های کتب کمبریج که اولویت اصلی هر داوطلب آزمون آیتلس قرار دارد، مطالعه سایر کتاب های موجود از جمله تست پلاس، تست بیلدر، ترینر ، آفیشیال  و… نیز به داوطلبان توصیه می شوند. واضح است اکثر متقاضیان وقت کافی برای زدن تست [...]
Reading Actual IELTS P2

Reading Actual IELTS P2

  علاوه بر تست های کتب کمبریج که اولویت اصلی هر داوطلب آزمون آیتلس قرار دارد، مطالعه سایر کتاب های موجود از جمله تست پلاس، تست بیلدر، ترینر ، آفیشیال  و… نیز به داوطلبان توصیه می شوند. واضح است اکثر متقاضیان وقت کافی برای [...]
Reading Actual IELTS P1

Reading Actual IELTS P1

علاوه بر تست های کتب کمبریج که اولویت اصلی هر داوطلب آزمون آیتلس قرار دارد، مطالعه سایر کتاب های موجود از جمله تست پلاس، تست بیلدر، ترینر ، آفیشیال  و… نیز به داوطلبان توصیه می شوند. واضح است اکثر متقاضیان وقت کافی برای زدن تست [...]
متن لیسنینگ کتاب آیلتس تست پلاس ۲, ۳

متن لیسنینگ کتاب آیلتس تست پلاس ۲, ۳

کتاب های IELTS Practice Tests Plus مخصوص زبان آموزانی است که قصد دارند در آزمون آیلتس شرکت کنند. این مجموعه که توسط انتشارات لانگمن به چاپ رسیده است شامل سه کتاب می باشد. هر کتاب از این مجموعه شامل چندین تست از هر چهار مهارت شنیداری، [...]
مقاله عجیب ترین شگفتی میوه ها در شفای بیماری ها

مقاله عجیب ترین شگفتی میوه ها در شفای بیماری ها

دانلود مقاله عجیب ترین شگفتی میوه ها در شفای بیماری ها تعداد صفحات:۱۷ قالب:pdf ﻣﻌﺟزه ﻣﯾوه ھﺎ و ﮔﯾﺎھﺎن طﺑﯾﻌﯽ از ﺗﻣﺎم ﻋﻧﺻرھﺎی ﻣوﺟود در ﺑدن اﻧﺳﺎن دﻗﯾﻘﺎ ٢٢ ﻋﻧﺻر در ﺧﺎک ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت که اﻧﺳﺎن از ﺧﺎک آﻓرﯾده ﺷده اﺳت و طﺑﯾﻌت و [...]
مقاله انواع استرس و راه های درمانی

مقاله انواع استرس و راه های درمانی

دانلود مقاله انواع استرس و راه های درمانی تعداد صفحات:۱۵ قالب:pdf ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ واژه ي اﺳﺘﺮس را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﯾﺎد ﺟﻠﺴﻪي اﻣﺘﺤﺎن و ﯾﺎ اراﺋﻪ ي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ، اﻣّﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاردي [...]
مقاله بهداشت مادر و کودک

مقاله بهداشت مادر و کودک

مهم ترین علل مرگ ومیر نوزادان:نارس بودن صدمات وارده به سر جنین ناهنجاریهای مادرزادی ناهنجاریهای جفت علل اصلی تلفات جنینی در ماههای اول حاملگی: غیر طبیعی بودن تخمک غیر طبیعی بودن مخاط زهدان اختلالات در هورمونهای داخلی
مقاله باجگیری عاطفی

مقاله باجگیری عاطفی

هر وخت احساس می کنید د رمقابل فشارهای باجگیر در حال غرق شدن هستید این سه مرحله را انجام دهید قدم اول مکث کنید.در این مرحله باید امادگی داشته باشید چون باجگیر به شدت شمارا تحت فشار قرار می دهد.در حال حاضر جوابی ندارم که به تو بدهم برای [...]