فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس پنجم زبان انگلیسی کلاس نهم Media

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس پنجم زبان انگلیسی کلاس نهم Media

زبان نهمـ درس پنجم Media _ رسانه  فایل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب PDF  هفده صفحه ای کاملا جذاب با قابلیت پرینت برای راحتی زبان [...]
فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس چهارم زبان انگلیسی کلاس نهم Services

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس چهارم زبان انگلیسی کلاس نهم Services

زبان نهمـ درس چهارم Servicesـ خدمات  فایل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب PDF  هفده صفحه ای کاملا جذاب با قابلیت پرینت برای راحتی [...]
فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس سوم زبان انگلیسی کلاس نهم Festivals & Ceremonies

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس سوم زبان انگلیسی کلاس نهم Festivals & Ceremonies

زبان نهمـ درس سومـ Festivals and Ceremoniesـ جشنواره  ها و مراسم  فایل آموزش درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب PDF  هفده صفحه ای کاملا جذاب [...]
فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس دوم زبان انگلیسی کلاس نهم Travel

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس دوم زبان انگلیسی کلاس نهم Travel

زبان نهمـ درس دوم ـ Travel ـ سفر کردن    فایل آموزش درس دوم زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب PDF  هجده صفحه ای کاملا جذاب با قابلیت پرینت برای [...]
فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس اول زبان انگلیسی کلاس نهم Personality Traits

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس اول زبان انگلیسی کلاس نهم Personality Traits

  زبان نهمـ درس اول ـ personality traits ـ خصوصیات شخصیتی  فایل آموزش درس اول زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب PDF  سیزده صفحه ای کاملا جذاب [...]
جزوه لغات پر کاربرد انگلیسی همراه با روش جدید برای یادگیری معنی و تلفظ

جزوه لغات پر کاربرد انگلیسی همراه با روش جدید برای یادگیری معنی و تلفظ

جزوه لغات پر کاربرد انگلیسی همراه با روش جدید برای یادگیری معنی و تلفظ این فایل شامل جزوه لغات پر کاربرد انگلیسی همراه با روش جدید برای یادگیری معنی و تلفظ می باشد که در ۸۳ صفحه pdf قابل دریافت می باشد. در این جزوه سعی بر آن شده تا با [...]