جزوه لغات پر کاربرد انگلیسی همراه با روش جدید برای یادگیری معنی و تلفظ

جزوه لغات پر کاربرد انگلیسی همراه با روش جدید برای یادگیری معنی و تلفظ

جزوه لغات پر کاربرد انگلیسی همراه با روش جدید برای یادگیری معنی و تلفظ این فایل شامل جزوه لغات پر کاربرد انگلیسی همراه با روش جدید برای یادگیری معنی و تلفظ می باشد که در ۸۳ صفحه pdf قابل دریافت می باشد. در این جزوه سعی بر آن شده تا با [...]
دانلود جزوه آموزش ﮔﺮاﻣﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ به ﻓﺎرﺳﯽ روان

دانلود جزوه آموزش ﮔﺮاﻣﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ به ﻓﺎرﺳﯽ روان

این مجموعه شامل جزوه آموزش ﮔﺮاﻣﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ به ﻓﺎرﺳﯽ روان در ۲۵۰ صفحه و در قالب pdf می باشد ﭼﮑﯿﺪه ای از نکته ها و ﮔﺮاﻣﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﮭﻮﻟﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان دوﺳﺖ دار ﻣﻄﺎلعه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه [...]
دانلود بهترین روش تست زنی

دانلود بهترین روش تست زنی

شاید این جمله را بارها و بارها شنیده باشیم که دانش آموزی می گوید: خیلی خوانده بودم اما نمی دانم چرا درصدم زیاد بالا نشد! یا سر جلسه انگار تمامی سؤالات برایم جدید بودند!! یا هر آزمونی که برایش بیشتر می خوانم، درصدم کمتر می شود!!! به طور [...]
دانلود ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ کامل ﻟﻐﺎت زﺑﺎن کتاب دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ

دانلود ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ کامل ﻟﻐﺎت زﺑﺎن کتاب دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ

دانلود ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ کامل ﻟﻐﺎت زﺑﺎن کتاب دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ این مجموعه شامل تمام لغات کتاب زبان دبیرستان به صورت درس به درس همراه با ترجمه در ۳۸ صفحه در قالب pdf می باشد
دانلود کتاب کمک آموزشی درک مطلب زبان انگلیسی

دانلود کتاب کمک آموزشی درک مطلب زبان انگلیسی

کتاب کمک آموزشی درک مطلب زبان انگلیسی این مجموعه شامل آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن و درک ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮجمه و ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ – ﻓﺎرﺳﯽ واژﮔﺎن و نکته ھﺎی دﺳﺘﻮری در ۷۰ صفحه ودر قالب pdf می باشد