دانلود برنامه فرصت برابر ایمان سرور پور در تاریخ جمعه ۲۱ آذر ۹۳

دانلود برنامه فرصت برابر ایمان سرور پور در تاریخ جمعه ۲۱ آذر ۹۳

فرصت برابر برنامه ای در مورد کنکور است که در مورد این موضوع به صحبت پرداخته می شود. همچنین استادان درس های گوناگون، به تدریس می پردازند. فرصت برابر هر روز ساعت ۱۸ و جمعه ها ساعت ۱۶ به صورت زنده از شبکه آموزش پخش می شود. این برنامه، [...]