فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس پنجم زبان انگلیسی کلاس نهم Media

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس پنجم زبان انگلیسی کلاس نهم Media

زبان نهمـ درس پنجم Media _ رسانه  فایل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب PDF  هفده صفحه ای کاملا جذاب با قابلیت پرینت برای راحتی زبان [...]
فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس چهارم زبان انگلیسی کلاس نهم Services

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس چهارم زبان انگلیسی کلاس نهم Services

زبان نهمـ درس چهارم Servicesـ خدمات  فایل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب PDF  هفده صفحه ای کاملا جذاب با قابلیت پرینت برای راحتی [...]
فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس سوم زبان انگلیسی کلاس نهم Festivals & Ceremonies

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس سوم زبان انگلیسی کلاس نهم Festivals & Ceremonies

زبان نهمـ درس سومـ Festivals and Ceremoniesـ جشنواره  ها و مراسم  فایل آموزش درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب PDF  هفده صفحه ای کاملا جذاب [...]
فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس دوم زبان انگلیسی کلاس نهم Travel

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس دوم زبان انگلیسی کلاس نهم Travel

زبان نهمـ درس دوم ـ Travel ـ سفر کردن    فایل آموزش درس دوم زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب PDF  هجده صفحه ای کاملا جذاب با قابلیت پرینت برای [...]
فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس اول زبان انگلیسی کلاس نهم Personality Traits

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس اول زبان انگلیسی کلاس نهم Personality Traits

  زبان نهمـ درس اول ـ personality traits ـ خصوصیات شخصیتی  فایل آموزش درس اول زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب PDF  سیزده صفحه ای کاملا جذاب [...]
مقاله اموزش تایپ ده انگشتی

مقاله اموزش تایپ ده انگشتی

همانطور که می دانید تایپ  ده انگشتی مهارتی است که به شما امکان می دهد تا بدون تگاه کردن به صفحه کلید با سرعتی بیش از ۵ برابر افراد عادی تایپ نمایید. مدت اموزش تایپ به طور حرفه ای در اموزشگاهها ی فنی و حرفه ای ۴ ماه است اما برای کسانی [...]
مقاله استانداردهای حسابدرای

مقاله استانداردهای حسابدرای

۱-استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است.مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری  با هدف تدوین استانداردهای حسابدرای هماهنگ تهیه وبه پیوست این برنامه ارائه گردیده است. ۲-دامنه کاربرد [...]
مقاله استانداردهای حسابداری

مقاله استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گردشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری باهدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه وبه پیوست این مجموعه ارائه شده است . این مجموعه دارای ۶۶ [...]
مقاله دلایل افت سرعت کامپیوتر

مقاله دلایل افت سرعت کامپیوتر

به طور کلی دلایل افت سرعت کامپیوتر را به دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد: ۱-گرمای محیط ۲-میدان مغناطیسی ۳-نصب انبوه نرم افزارها ۴-گردوخاک ۵-فایل های خردشده ۶-پویش خوشه های گمشده ۷-فضای حافظه مجازی ۸-ویروس تعداد صفحات:۲۶