مقاله مکان پویای BS های متحرک در WSN با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی مبتنی برخوشه

مقاله مکان پویای BS های متحرک در WSN با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی مبتنی برخوشه

ترجمه مقاله “نقل مکان پویای BS های متحرک در WSN با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی مبتنی برخوشه”   در فایل زیر موجود می باشد. این ترجمه به صورت مفهومی می باشد. ممکن است قسمت هایی از مقاله اصلی به صورت لغت به لغت ترجمه [...]
دانلود کتاب حسابداری مقدماتی

دانلود کتاب حسابداری مقدماتی

دانلود کتاب حسابداری مقدماتی تعداد صفحات:۲۵۲ قالب:pdf حســابداري براي تمام کســانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت هاي مامروزه آشــنايي با مفاهی اجتناب ناپذير اســت. در کتاب حاضر ســعی شده است که رئوس کلی مباحث [...]
مقاله اختلال اب و الکترولیت

مقاله اختلال اب و الکترولیت

آب ۶۰ تا ۷۰% وزن بدن را تشکیل می دهد.در اقایان ۶۰% در خانمها ۵۰% ود رکودکان ۷۰-۸۰% وزن بدن اب است.   نقش اب در ساختار بدن موجودات: تا ۹۰% از وزن تعداد زیادی از بدن موجودات زنده را آب تشکیل میدهد. تا ۶۰% وزن بدن انسانها را اب تشکیل [...]
مقاله جزوه کودکان

مقاله جزوه کودکان

مقاله جزوه کودکان راشی تیسم و علل ان: عدم تماس با نورخورشید به اندازه کافی مصرف مقادیر زیاد غلات رژیم گیاهخواری بسیاری از داروها مثل فنی توئین و فنو باریتال علائم ونشانه ها:       سر      قفسه سینه        ستون فقرات     شکم      اندام [...]
مقاله اصول وفنون پرستاری

مقاله اصول وفنون پرستاری

فن پرستاری به عنوان درسی پایه ارائه می گردد و هدف ا آن اماده سازی دانشجوی پرستاری برای مراقبت از مددجویان مبتلا به مشکلات سلامتی است هدف کلی :شناخت مفاهیمی چون سلامت بیماری و نیازهای آتی بیمار ،کسب مهارتها ی مقدماتی جهت انجام خدمات [...]
جزوء ميكروب شناسي –عفونت هاي بيمارستاني

جزوء ميكروب شناسي –عفونت هاي بيمارستاني

عفونتی که بیمار بدون علائم یا دور کمون بیماری طی ر۷۲-۴۸ ساعت  بعدازبستری در بیمارستان دچار شود به ان عفونت بیمارستانی گفته می شود عوامل باکتریایی شایع عفونتهای بیمارستانی: باکتریهای گرم مثبت باکتریهای گرم منفی کوکسی گرم مثبت پاسیل گرم [...]
مقاله پرستاری بخش مراقبتهای ویژه

مقاله پرستاری بخش مراقبتهای ویژه

آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی: سیستم تنفسی شامل سیستم فوقانی و تحتانی است. این سیستم ها با هم مسئول تهویه می باشند. راه های هوایی فوقانی بعد از اینکه هوای تنفسی را گرم و تصفیه کرد، آنرا به سیستم تنفسی تحتانی ) ریه ها( می رساند و در [...]
مقاله اصول علمی یوگاتراپی

مقاله اصول علمی یوگاتراپی

مقاله اصول علمی یوگاتراپی امروزه تحقیقات تاثیر یوگا تراپی بربیماریها را اثبات می کند ومکانیزمهاي ویژه اي در خصوص چگونگی این تاثیر ارائه می کند.یکی از جالبترین پیشرفتهایی که در چند دهه اخیر انجام شده ترکیب علم غرب با نظریه هاي برخاسته [...]
مقاله پرورش جلبک دریایی

مقاله پرورش جلبک دریایی

جلبکها جزء ساد هترین گیاهان دارای کلروفیل بشمار م یآیند . جلبکها به زبان لاتین آلگی یا آلجی ، به معنی علف دریایی نامیده می شوند .از خصوصیات مهم آنها نداشتن ریشه ، ساقه و برگ است. به چنین ساختار ساد های تال می گویند. سه تفاوت عمده بین [...]