مقاله انتگرال

مقاله انتگرال

حتما تا حالا این جمله را شنیدیدکه بچه ها میگن ما مشتق را خوب بلد بلدیم اما از انتگرال سر در نمیاریم در جواب این افراد باید بگم که اگر شما مشتق را خوب یاد بگیریدو یه سری ریزه کاریهاروهم بلد باشید میتونید خیلی راحت راحت عملیات انتگرال [...]
مقاله انتگرال خور

مقاله انتگرال خور

حتما تا حالا این جمله رو شنیدید که بچه ها)چه دانش آموز و چه دانشجو( می گن: “ما مشتق رو خوب بلدیم اما از انتگرال سر در نمی آریم!” در جواب این افراد باید بگم که: اگر شما مشتق رو خوب یاد بگیرید و یک سری ریزه کاریها رو هم بلد [...]