دانلود کتاب روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک

دوستان عزیز کتاب روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک رو از لینک زیر دانلود کنید

مولفان: دکتر خلیل مافی نژاد – مهندس فرامرز صبوری

چکیده :
همگامی با رشد بی وقفه تکنولوژی، مستلزم وقوف کامل بر ریشه های این حرکت سریع است. الکترونیک عصری تازه بر صنعت قرن حاضر گشود و همچنان نیز طلیعه دار کاروان علوم است. کتابی که در اختیار شماست، می کوشد با تفحصی در عمق برخی از ریشه های این علم نوین، شما را نیز با این کاروان همسفر سازد.

هدف اصلی در تدوین این کتاب آن است که به یاری مسائل متنوع دانشجویان رشته های مهندسی برق و فیزیک را در فهم عمیقتر مقدمات الکترونیک یاری رسانیم نخستین جلد از این مجموعه تا حدود زیادی بر مباحث دروس الکترونیک ۱ و ۲ رشته های مختلف مهندسی منطبق است و به خوبی می تواند نیازهای این گروه از دانشجویان را برآورده سازد….

فهرست مطالب : 

  • فصل اول : روش تحلیل و طراحی مدارهای دیودی
  • فصل دوم : تغذیه ی مدارهای ترانزیستوری
  • فصل سوم : مدل سیگنال کوچک تقویت کننده های ترانزیستوری
  • فصل چهارم : تقویت کننده های تفاضلی
  • فصل پنجم : تقویت کننده های قدرت
  • فصل ششم : تقویت کننده های فیدبک

پاسخ دهید