مقاله کنترل ازدحام در شبکه حسگر

سابمیت مقالات

سال انتشار: ۲۰۱۲

عنوان : کنترل ازدحام  و جلوگیری از ازدحام در شبکه های حسگر مبتنی بر یک الگوریتم مدیریت فعال صف فازی

چکیده:

هنگامی که تعداد زیادی از گره های حسگر در یک زمان شروع به انتقال داده ها کنند، احتمال وقوع ازدحام در شبکه وجود دارد.

در این مقاله برای رفع اتلاف بسته ها در اثر ازدحام الگوریتم جدید FAQM ارائه شده است…

 

پاسخ دهید