مقاله اختلال اب و الکترولیت

مقاله اختلال اب و الکترولیت

آب ۶۰ تا ۷۰% وزن بدن را تشکیل می دهد.در اقایان ۶۰% در خانمها ۵۰% ود رکودکان ۷۰-۸۰% وزن بدن اب است.   نقش اب در ساختار بدن موجودات: تا ۹۰% از وزن تعداد زیادی از بدن موجودات زنده را آب تشکیل میدهد. تا ۶۰% وزن بدن انسانها را اب تشکیل [...]
مقاله اشنایی با مدارهای فرمان

مقاله اشنایی با مدارهای فرمان

بهره دبردار ی مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز تجهیزات برقی کارخانجات صنعتی و مراکز اقتصادی تا  حدود زیادی به خصوصیات و ویژگی ها و طرز عمل کلیدها و وسایل کنترل مدارها بستگی دارد . [...]
مقاله ارتباط بیمارها با پوست

مقاله ارتباط بیمارها با پوست

بیماریهای غدددرون ریز بیماریهای هیپوفیز بزرگی و چین دار بودن زبان ،برجستگی استخوان پیشانی ،لب پایین ضخیم ،پلک های متورم؛،بزرگی گوشها و چین خوردگی پوست ناحیه پس سر می توانند تظاهراتی از پرکاری غده هیپوفیز باشند .رنگ پریدگی پوست و کم رنگ [...]
مقاله اموزش تایپ ده انگشتی

مقاله اموزش تایپ ده انگشتی

همانطور که می دانید تایپ  ده انگشتی مهارتی است که به شما امکان می دهد تا بدون تگاه کردن به صفحه کلید با سرعتی بیش از ۵ برابر افراد عادی تایپ نمایید. مدت اموزش تایپ به طور حرفه ای در اموزشگاهها ی فنی و حرفه ای ۴ ماه است اما برای کسانی [...]
مقاله اشنایی با اتاق عمل و تجهیزات ان

مقاله اشنایی با اتاق عمل و تجهیزات ان

لباس سبز یا ابی پرسنل اتاق عمل نگاه کردن به رنگ ابی ی سبز می تواند دید پزشک از اشیای قرمز از جمله احشای خون الود را تقویت کند.اگر جراح به چیزی خیره شود که به شکل قرمز یا صورتی باشد حساسیتش را نسبت به انها از دست می دهد.در واقع پیامهای [...]
مقاله استانداردهای حسابدرای

مقاله استانداردهای حسابدرای

۱-استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است.مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری  با هدف تدوین استانداردهای حسابدرای هماهنگ تهیه وبه پیوست این برنامه ارائه گردیده است. ۲-دامنه کاربرد [...]
مقاله پرستاری و مراقبتهای ویژه

مقاله پرستاری و مراقبتهای ویژه

بخش اول CCU سیستم تنفسی شامل سیستم فوقانی و تحتانی است .این سیستم ها باهم مسئول تهویه می باشند.راههای هوایی فوقانی بعد از اینکه هوای تنفسی را گرم و تصفیه کرد انرا به سیستم تنفسی تحتانی می رساند و در نتیجه در عمل  تبادل گازی دخالت [...]