مقاله اصول وفنون پرستاری

فن پرستاری به عنوان درسی پایه ارائه می گردد و هدف ا آن اماده سازی دانشجوی پرستاری برای مراقبت از مددجویان مبتلا به مشکلات سلامتی است

هدف کلی :شناخت مفاهیمی چون سلامت بیماری و نیازهای آتی بیمار ،کسب مهارتها ی مقدماتی جهت انجام خدمات بالینی بیمار براساس فرایند پرستاری با تکیه بر رعایت قوانین مقررات و اخلاق حرفه ای و احکام اسلامی.

تعداد صفحات :۱۶

پاسخ دهید