مقاله انتگرال خور

حتما تا حالا این جمله رو شنیدید که بچه ها)چه دانش آموز و چه دانشجو( می گن: “ما مشتق رو خوب بلدیم اما از انتگرال
سر در نمی آریم!” در جواب این افراد باید بگم که: اگر شما مشتق رو خوب یاد بگیرید و یک سری ریزه کاریها رو هم بلد
باشید میتونید خیلی راحت عملیات انتگرال گیری رو انجام بدید ما در کتاب انتگرال خور که در چندین جلد آماده میشه
)انتگرال نامعین، انتگرال معین، انتگرال دوگانه و …( سعی می کنیم این ریزه کاریها رو با هم مرور کنیم، خب سرتون رو
درد نیارم بریم سراغ درسمون.

به صورت خیلی ساده انتگرال گیری عکس عمل مشتق گیری است اما چطور؟

پاسخ دهید