مقاله آشنایی کامل با اصول و حقوق تجارت و حسابدرای

مقاله آشنایی کامل با اصول و حقوق تجارت و حسابدرای

چگونگی اشنایی با اصول کلی قوانین و مقررات تجارت .اسناد و شرکتهای تجارتی .قردادها وضمانت های تجارتی

تعداد صفحات:۲۶۰

پاسخ دهید