مقاله ارتباط بیمارها با پوست

بیماریهای غدددرون ریز

بیماریهای هیپوفیز

بزرگی و چین دار بودن زبان ،برجستگی استخوان پیشانی ،لب پایین ضخیم ،پلک های متورم؛،بزرگی گوشها و چین خوردگی پوست ناحیه پس

سر می توانند تظاهراتی از پرکاری غده هیپوفیز باشند .رنگ پریدگی پوست و کم رنگ شدن .کم شدن موهای بدن ،علائم پیری پوست از قبیل

چین و چروک های زودرس ،کم شدن تعریق ،چربی پوست و ایجاد ته رنگ قهو ه ای در صفحه ناخن ها جزو علائم کم کاری تیروئید

میباشد……..

پاسخ دهید