پاسخنامه تشریحی و نقشه های آزمون طراحی معماری شهریور ۱۳۹۱تا خرداد ۱۳۹۳

دوستان این جزوه مال خانه عمران اشراق است و بر روی سایت کلید واژه (kelidvajeh.ir)قرار دارد و برای تهیه آن میتوانید به این سایت مراجعه کنید، ولی توضیحات و نمونه رایگان آن را از پایین صفحه میتوانید دانلود کنید با تشکر

مولف:مهندس جواد رحمانی و مهندس انسیه قربان نژاد

پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی دوره های شهریور ۱۳۹۱، اسفند ۱۳۹۱، آذر ۱۳۹۲ و خرداد ۱۳۹۳

در جزوه دوم پاسخنامه و جواب تشریحی آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی شهریور ۱۳۹۱، اسفند ۱۳۹۱ و آذر ۱۳۹۲ و خرداد ۱۳۹۳ به طور کامل بیان گردیده است و کلیه نقشه ها و خواسته هایی که در صورت سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مطرح گردیده است به صورت کامل و جامع ارائه شده است.

دانلود رایگان نمونه جزوه دوم پاسخنامه طراحی معماری

.
نقشه هایی که در این جزوه آمده است به شرح زیر می باشد:
آزمون شهریور ماه سال ۱۹۳۱:
پلان معماری زیرزمین به منظور تامین فضای انباری و تاسیسات.
پلان معماری همکف به منظور تامین فضای البی ورودی و پارکینگ های مورد نیاز.
 پلان طبقه سوم به صورت دو واحد مسکونی.
 پلان بام.
 مقطع ساختمان به نحوی که از جعبه پله عبور کند.
 نمای اصلی ساختمان.
آزمون اسفند ماه سال ۱۹۳۱:
پلان معماری زیرزمین با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه گذاری.
پلان معماری همکف با نمایش محل ستونها و اندازه گذاری و مبلمان.
پلان تیپ طبقات اول و دوم با نمایش محورها، محل ستونها و اندازه گذاری و مبلمان.
پلان بام با نمایش محورها و اندازه گذاری.
 برش طولی ساختمان با عبور خط برش از محل پلکان و آسانسور و نمایش محورها و مشخصات الزم.
سایت پلان با مشخص نمودن دسترسی و رمپ.
 نمای شمالی با نمایش محورها و مشخصات الزم.
و به همین ترتیب بقیه آزمون ها

برای تهیه جزوه کامل از سایت کلید واژه اینجا کلید کنید

پاسخ دهید