فیلم آموزشی هرس سیب درختی ویژه دانشجویان کشاورزی

Sib-765x510

دانشجوییان رشته مهندسی کشاوزی میتونند این فیلم رو از لینک زیر دنلود یا همینجا تماشا کنند.

هرس باعث می شود که شاخه های زاید و اضافی موجود در درختان حذف شده و درخت بیشتر و بهتر در معرض تابش نور آفتاب قرار گرفته و مواد غذایی بیشتری از خاک جذب شاخه های سالم و اصلی شود و میوه هایی که بعمل می آیند از لحاظ ظاهری خوش رنگ و درشت تر و حتی طعم بهتری خواهند داشت . انجام هرس باید بصورت صحیح و پس از مشاهده آموزشهای تکنیکی انجام شود . هرس شامل هرس فرم دهي ، هرس بار دهي و هرس جوان سازی درخت می باشد .

پاسخ دهید