سوالات آزمون آیه های تمدن با پاسخ نامه تشریحی-چهارم دبیرستان-علوم انسانی

سوالات آزمون سراسری ویژه آیه های تمدن با پاسخ نامه تشریحی-چهارم دبیرستان-گروه آزمایشی علوم انسانی سال تحصیلی ۹۴-۹۵

این آزمون شامل:

۲۵ سوال زبان و ادبیات فارسی

۲۵ سوال زبان عربی

۲۵ سوال فرهنگ و معارف اسلامی

۲۵ سوال زبان انگلیسی می باشد

۲۰ سوال ریاضیات

۱۵ سوال اقتصاد

۲۵ سوال زبان و ادبیات فارسی(اختصاصی)

۱۵ سوال زبان عربی(اختصاصی)

۱۰ سوال تاریخ

۱۰ سوال جغرافیا

۱۵ سوال علوم اجتماعی

۲۰ سوال فلسفه و منطق

۱۵ سوال روان شناسی

تعداد سوال: ۲۴۵

زمان پاسخ گویی: ۲۰۵ دقیقه

 

پاسخ دهید