اطلاعیه جدید وزارت نیرو در مورد آزمون استخدام

به گزارش آزمون یار: اطلاعیه جدید وزارت نیرو

وزارت-نیرو1

۱- ارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق همین سایت (azmoon-niroo.ir) ، از تاریخ­ ۲۸/۰۸/۹۳ انجام خواهد پذیرفت.
۲- آزمون در روز جمعه مورخ ۳۰/۰۸/۹۳ در محل هایی که آدرس آنها در کارت اعلام می گردد برگزار خواهد شد.
۳- به همراه کارت ورود به جلسه آزمون راهنمای داوطلبان ارائه خواهد شد. توجه به کلیه نکات مندرج در آن کاملاً ضروری است.
۳ – ارائه کارت ورود به جلسه آزمون ( چاپ شده بر روی کاغذ ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. در غیر اینصورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.

پاسخ دهید