دانلود مقاله آموزش پیشرفته طراحی با نرم افزار hysys

دانلود مقاله آموزش پیشرفته طراحی با نرم افزار hysys

این فایل شامل مقاله آموزش پیشرفته طراحی با نرم افزار hysys (نرم افزار مهندسی حرفه ای برای مهندسان شیمی است) می باشد که در ۱۶۰ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید