کتاب اصول حسابداری ( تالیف : ویدا مجتهدزاده جلد اول )

کتاب اصول حسابداری ( تالیف : ویدا مجتهدزاده جلد اول )

این فایل شامل کتاب اصول حسابداری ( تالیف : ویدا مجتهدزاده / سید حسین علوی طبری جلد اول ) می باشد که در ۴۶۷ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید