پروپزال ارائه یک مدل امنیتی برای محاسبات ابری

proposal

محاسبات ابری یک الگوی در حال تکامل با سرعت بسیار زیاد است، اما جنبه های بی همتای آن باعث تشدید مشکلات امنیت و حریم شده است….

 

پاسخ دهید