پروپزال ارائه یک مدل امنیتی برای محاسبات ابری

محاسبات ابری یک الگوی در حال تکامل با سرعت بسیار زیاد است، اما جنبه های بی همتای آن باعث تشدید مشکلات امنیت و حریم شده است….

 

پاسخ دهید