يک روش فازي براي خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم شبکه هایی هستند که از تعداد زیادی گره حسگر ارزان قیمت تشکیل شده اند. این حسگرها برای جمع آوری داده ها و ارسال آن به یک گره مرکزی به صورت متراکم در یک محیط پراکنده می شوند. یکی از جالش های حیاتی در این شبکه ها مساله محدودیت انرژی است که طول عمر شبکه را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد…

2 دیدگاه برای ”يک روش فازي براي خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم“

پاسخ دهید