پروتکل کنترل ازدحام برای شبکه های حسگر بی سیم دارای اولویت ترافیک ناهمگن (PHTCCP)

سال انتشار: ۲۰۱۴

چکیده: 

PHTCCP یک پروتکل کنترل ازدحام مبتنی بر ترافیک اولویت دار ارائه شده است. این پروتکل می تواند برای کاربردهای پزشکی نیز بکار رود. در این پروتکل فرض می شود که روی هر گره چندین حسگر مختلف نصب شده اند….

پاسخ دهید