پایان نامه مقایسه پارامترهای برون تن و اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی فرآورده های مختلف لووتیروکسین

پایان نامه مقایسه پارامترهای برون تن و اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی فرآورده های مختلف لووتیروکسین موجود در بازار دارویی ایران توسط مهدیه بختیاری منش و به راهنمایی پروفسور غلامرضا بهرامی و دکتر مهرعلی رحیمی برای اخذ درجه دکترای حرفه ای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در دی ماه ۱۳۸۹ تهیه شده است که فایل pdf اونرو از فایل پیوست دانلود کنید.

 

پاسخ دهید