جزوه درس ریاضی مهندسی پیشرفته

جزوه ریاضی مهندسی پیشرفته دکتر حسینی

فرمت:pdf (جزوه اسکن شده دست نویس)

فصل اول:مفدمه ای بر اعداد مختلط

فصل دوم: مقدمه ای بر توابع تحلیلی

فصل سوم: سری های لوران و انتگرال گیری با قضیه مانده ها

فصل جهارم: سری و انتگرال فوریه

فصل پنجم: آمار و …

پاسخ دهید