تست واقعی ریدینگ آیلتس با پاسخ نامه تحلیلی (Reading Mock Test 2)

علاوه بر تست های کتب کمبریج که اولویت اصلی هر داوطلب آزمون آیلتس قرار دارد، مطالعه سایر کتاب های موجود از جمله تست پلاس، تست بیلدر، ترینر ، آفیشیال  و… نیز به داوطلبان توصیه می شوند. واضح است اکثر متقاضیان وقت کافی برای زدن تست های مذکور را ندارند. ازینرو پیشنهاد می شود قبل از آزمون اصلی، حتما مجموعه تست های اخیر تمرین شوند و به صورت کامل تحلیل شوند.

با توجه به امکان تکراری یا مشابه بودن متون در این آزمون ، به شدت مطالعه تست های زیر توصیه می شود.

با توجه به هزینه های بالای آزمون های ماک، فایل های تحلیلی تهیه شده در سایت یار  آزمون جایگزین بسیار مناسبی برای تعیین سطح داوطلب در منزل می باشد.

برای کسب نتیجه واقعی ، لطفا تست را در زمان یک ساعت انجام دهید و بعد از زمان مورد نظر به تصحیح و تحلیل سوالات تست بپردازید.

در فایل زیر یک تست کامل از سوالات اخیر ریدینگ آیلتس به همراه پاسخ نامه تشریحی و محل جواب ( هایلایت شده) را مشاهده خواهید کرد.

تعداد سوالات  : ۴۰

متن ۷:

Heading: 6

Flowchart: 3

۴:Summary, form completion

متن۸:

True/False/ Not Given : ۶

Diagram: 4

completion: 3

متن ۹:

Heading : 5

۴:Summary, form completion

Matching : 5


سایر  تست های ریدینگ رایگان با پاسخنامه تشریحی

متن ۱: Romantic Poets

متن ۲:  Communicating Styles and Conflict

متن ۳: REFLECTING ON THE MIRROR

خرید سایرتست های تحلیلی:

تست ۱ (True-False-Not Given: 10/ Multiple Choice: 13/ Matching: 3/ Summary, form completion: 8/ YES-NO-NOT GIVEN:6)

 

پاسخ دهید