نظام مهندسی

نمونه سوالات و کلید واژه آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶

نمونه سوالات و کلید واژه آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶

نمونه سوالات و کلید واژه آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ آزمونهای نظام مهندسی یکی از آزمون های نفس گیر و مهم برای مهندسان رشته هفتگانه (عمران، معماری، برق، مکانیک، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک) میباشد. قبولی در این آزمون برای مهندسین عزیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.چون به نوعی مهندسین عزیز با [...]

فنی مهندسی

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس پنجم زبان انگلیسی کلاس نهم Media

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس پنجم زبان انگلیسی کلاس نهم Media

زبان نهمـ درس پنجم Media _ رسانه  فایل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب [...]

دبیرستان و کنکور

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس پنجم زبان انگلیسی کلاس نهم Media

فیلم آموزشی و نمونه سوال امتحانی درس پنجم زبان انگلیسی کلاس نهم Media

زبان نهمـ درس پنجم Media _ رسانه  فایل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم شامل موارد زیر می باشد:  ۶ عدد فایل صوتی ( مکالمات و تمرین تلفظ کتاب درسی) یک فایل درسنامه در قالب [...]

علوم پایه و پزشکی