فنی مهندسی

مقاله استفاده از BS های متحرک جهت بهبود عدالت ترافیک در شبکه های  LTE

مقاله استفاده از BS های متحرک جهت بهبود عدالت ترافیک در شبکه های LTE

ترجمه مقاله “استفاده از BS های متحرک جهت بهبود عدالت ترافیک در شبکه های  LTE”   در فایل زیر [...]

نظام مهندسی

دبیرستان کنکور

اعزام به خارج فرهنگیان

سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته امور دفتری سال ۹۱

سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته امور دفتری سال ۹۱

معلمان و فرهنگیان عزیز متقاضی آزمون اعزام به خارج فرهگیان رشته مدیریت امور دفتری میتوانند دفترچه سوالات عمومی آزمون اعزام به خارج سوال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود کنند
سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته امور مالی و عمومی (ذیحسابی) سال ۹۱

سوالات آزمون اعزام به خارج معلمان رشته امور مالی و عمومی (ذیحسابی) سال ۹۱

معلمان و فرهنگیان عزیز متقاضی آزمون اعزام به خارج فرهگیان رشته مدیریت امور مالی و عمومی (ذیحسابی) میتوانند دفترچه سوالات عمومی آزمون اعزام به خارج سوال ۱۳۹۱ را از لینک زیر دانلود کنند